Informace pro zákazníky

Doporučení k údržbě a čištění kuchyňských pracovních desek

Díky svému odolnému, hygienickému a dokonale uzavřenému laminátovému povrchu, nevyžadují  kuchyňské pracovní desky žádnou zvláštní péči. Následující pokyny by však měly být respektovány:
 1. Zásadně by neměl být povrch pracovník desek používán jako plochy na krájení, protože i na odolném laminátovém povrchu mohou řezy nožem zanechat řezné stopy. Vždy používejte prkénko na krájení.
 2. Je třeba sevyv arovat odstavování horkého nádobí jako jsou např. hrnce, pánve apod. přímo z varné desky nebo trouby na pracovní plochu, protože vlivem působení tepla může dojít ke změně stupně lesku nebo poškození povrchu. Vždy používejte ochranu proti vlivu tepla.
 3. Odložení hořící cigarety na povrch pracovních desek vede k poškození povrchu.
 4. Matné a lesklé povrchy pracovních desek zaujmou na pohled i dotyk, je však nutno vzít v potaz, že u těchto povrchů může docházet ke zvýšené tvorbě stop po používání.
 5. V zásadě by se měly zašpinění nebo rozsypané substance jako je čaj, káva, víno atp. neprodleně odstranit, protože delší doba jejich působení zvyšují náročnost čištění.
 6. Při nezbytném čištění musí být použity šetrné prostředky. Tyto nesmí obsahovat především žádné odírající složky, jelikož aplikace takovýchto prostředků může vést ke změnám lesku a k poškrábání. Jelikož může dojít ke všem typům znečištění, od lehkých a čerstvých až po silná a odolná, která mohou být způsobena nejrůznějšími substancemi, je správné čištění důležité.
 7. Rozlité tekutiny by měly být neprodleně otřeny popř. jinak odstraněny, protože delší doba působení určitých substancí může na pracovní ploše vyvolat změnu stupně lesku. Rozlité tekutiny se musí důsledně a rychle vytřít především v oblastech výřezů a spojů pracovních desek.
Čištění a pokyny k používání Egger laminátů

Čištění:

EGGER lamináty nevyžadují díky svému odolnému, hygienickému a uzavřenému povrchu žadnou speciální údržbu.
Povrch se skládá z dekoračního papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí který je všeobecně snadno čistitelný. To platí i pro strukturované povrchy. Používání ošetřovacích prostředků je přebytečné. Aplikace nábytkových politur a vosk obsahujících čisticích prostředků vede k zanášení povrchové struktury laminátů a k tvorbě lepivé, nečistoty zachytávající vrstvy. Proto se nesmějí používat.
Povrch EGGER Laminátů by měl být pravidelně čištěn. K nutnému čištění by měly být použity šetrné čisticí prostředky jež neobsahují žadné oděrové částice, neboť tyto by mohli zapříčinit změnu stupně lesku a tvorbu škrábin. Jelikož znečištění, počínaje lehkým a čerstvým až po silné a velmi odolné, může být zapříčiněno různými substancemi, je správné čištění důležité.
S ohledem na velké množství variant je třeba dbát údajů v přiložené tabulce (viz. strana 2 a 3). V tabulce jsou v závislosti na typu znečištění uvedeny pokyny k čištění a názorné vysvětivky k speciálním připadům. Je předpokládáno, že při prvním pokusu o vyčištění je vždy zvolen ten nejšetrnější postup.
 
Užívání :
Zásadně by znečištění nebo vylité substance jako čaj, káva, víno atd. měly být odstraněny neprodleně, neboť delší doba jejich působení zvyšuje náročnost jejich vyčištění.

Při denním užívání by měly být dodrženy následující zásady:

 • Odkládání hořících cigaret a nedopalků na povrch laminátů vede k povrchovým poškozením. Vždy používejte popelník.
 • V zásadě by povrch laminátů neměl být používán jako podklad pro krájení, jelikož nůž zanechá řezné stopy i na odolném laminátu. Vždy používejte krájecí prkénko.
 • Není vhodné odkládat horké nádobí jako např. hrnce, pánve atd. přímo z varné desky nebo trouby na laminátový povrch, neboť vlivem tepla může dojít ke změně lesku nebo i poškození povrchu. Použijte vždy tepelně-izolační podložku.
 • Rozlité tekutiny by měly být vždy bezprostředně setřeny resp. odstraněny, neboť delší doba působení některých substrancí na povrch laminátů může vést ke změně stupně lesku povrchu. Především v oblastech výřezů a spojů je nutné rozlité tekutiny rychle a zcela odstranit.
Tyto doporučení platí obzvláště u matných a lesklých povrchů laminátů, jež zaujmou svým povrchem jak vzhledem tak i na dotek, avšak zdůrazní stopy opotřebení. V zásadě splňují EGGER Lamináty vysoké kvalitativní standardy firmy EGGER, jakož i platné normy a směrnice. EGGER Lamináty jsou testovány dle EN 438-2:2005 s ohledem na definovaná kvalitativní kritéria. Jednotlivé typy laminátů určené pro dané
oblasti použití odpovídají těmto požadavkům. Možnosti využití, kvalitativní kritéria jakož i technická data a varianty jež je možné dodat naleznete v příslušných technických listech.
 
Údaje v tomto technickém listu spočívají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních pokusech a odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo jeho vhodnosti pro určité účely použití. V zásadě platí naše Všeobecné obchodní a dodací podmínky.

Technický list pro Egger lamináty vč.tabulky ke stažení ZDE


Pokud budete mít na nás jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.
Naše pobočky
Plachého 851/16
Plzeň 1, 301 00
Otevírací doba: 
 
Po - Čt  10:00 - 12:30 
              13:00 - 17:00
Pá          otevřeno pouze po předcházející vzájemné domluvě
So - Ne   zavřeno
 
 
Telefon:
 
+420 377 235 640
+420 732 270 300

© 2024 INDIANA, kuchyňské studio


Webdesign od Animato.cz